Ett fotografiskt projekt om döden

Larry Clark

Från fotoboken ”Tulsa”.

Death is more perfect than life