Ett fotografiskt projekt om döden

Lars Lerin

Naturlära, Albert Bonnier Förlag, 2014, sid 159

När jag dör
vill jag att du gräshoppa
skall vakta min grav