Ett fotografiskt projekt om döden

Pär Lagerkvist

Dikten: En gång blir allting stilla.

Engång blir allting stilla,
engång får allting ro.
Ej något skall förvilla
min själ på kvällens bro.

Ej skall jag se tillbaka,
ej heller framåt än,
allt minne är och vaka
och liv och död min vän.