Ett fotografiskt projekt om döden

Ibland dyker döden upp

Taggar:

Döden bokstaverat på en dokument hållare
Stegen vi vandrar leder obenhörligen till det oundvikliga.