Ett fotografiskt projekt om döden

Henry David Thoreau

Skogsliv vid Walden, Wahlström & Widstrand, 1990, sid 166

Jag flyttade till skogarna för att kunna leva överlagt, för att endast befatta mig med livets innersta och sannaste beståndsdelar och se vad jag kunde lära därav, så att jag i min dödsstund skulle slippa att göra den upptäckten, att jag aldrig hade levat.