Ett fotografiskt projekt om döden

Om döden

Detta är mitt sätt att närma mig döden. Länge bjöd jag in döden, den var min livlina när inget annat fungerade, tankarna på självmord gav mig kontroll och gjorde att jag kunde stå ut med vardagen.

När sedan döden plötsligt stod i väntrummet som den oinbjudna gäst hen var så ändrades något. Från att ha varit en flykt blev det nu en realitet. Det konstiga var bara att trots dödens ovälkomna närvaro så gav den mig något som jag tidigare saknat, LIVET.

Dödens ständiga närvaro i våra liv och vår kultur påverka oss på olika sätt. Jag är fascinerad över mina olika relationer till döden och hur den påverkat mig som människa.

Att utforska döden och närma mig den genom bilder blir på ett sätt att konkretisera döden. Kanske ger det mig möjligheten att förstå och förhålla mig till dess existens.

Jag vill inte vara utan den samtidigt som jag skyr den. Detta är mitt sätt att försöka finna ro i tanken döden.

Ola Nilsson

Kontakt

heja@döden.nu

Instagram

into.the.death