Ett fotografiskt projekt om döden

Lydia Lynch

En aldrig sinande källa till visdom, Lydia Lynch en levande legend.

I'm completely optimistic, I know the end is coming.