Ett fotografiskt projekt om döden

Selma Lagerlöf

Jan i Skrolycka från boken ”Kejsaren av Portugallien”.

Han hade aldrig förr tänkt, att slutet kunde komma på det sättet, att jorden blev begravd under himmelvalvet och människorna dog av hetta och kval.